Actuele berichten

28 augustus 2015
Lees meer...
Donderdag 27 augustus heeft locatiemanager Joke Pelle van de Protestantse Gemeente Breda de sleutel van de Lutherse kerk 'overhandigd' aan Franck Ploum. Het nieuwe seizoen kan nu dus echt beginnen. Op deze nieuwe en inspirerende plek hopen we verder te kunnen bouwen aan onze gemeenschap en mensen te inspireren mee te werken aan een goede toekomst voor mens, dier en wereld.

Uiteraard zijn we niet de enige gebruikers van de Lutherse Kerk, er zijn meer inspirerende groepen, zoals de Evangelisch Lutherse Gemeente, Studentenpastoraat Zuiderzin en vele kleine en grotere groepen die op hun eigen manier ook werken aan dezelfde idealen. Waar het kan werken we uiteraard samen!

Dat het ons goed mag gaan in de Lutherse kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.
26 augustus 2015

Lees meer...najaarsprogramma 2015

De eerste programmafolder van Zinsverband is beschikbaar.
Met een veelkleurig en breed aanbod gaat de programmatische uitbreiding van de Ekklesia Breda van start. Leerhuizen, symposia, filosofiemiddagen, muziek en nog veel meer.

Download hier de folder, of neem er een of meer mee in de Lutherse Kerk.

01 juli 2015
Lees meer...

Ook dit jaar is de Ekklesia door de Raad van Kerken Breda uitgenodigd om een viering te verzorgen in de serie zomerdiensten in de Grote Kerk. Het centrale thema voor de vieringen is 'Op het leven'. De Ekklesia heeft als ondertitel gekozen voor 'Goed leven, voor allen'.

datum: zondag 23 augustus
tijd: 10.30 uur
thema: Goed leven, voor allen
schriftlezing: Exodus 3 - een land van melk en honing
toepsraak: Franck Ploum

m.m.v. Ekklesiakoor Breda o.l.v. Jerry Korsmit

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter