Actuele berichten

11 januari 2017
Lees meer...
Zondag 15 januari viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk. Dit is de eerste viering van 2017. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar een goed 2017 toe te wensen.

In de serie 'Liederen in de bijbel' zal komende zondag het 'lied van Simeon' centraal staan. Jezus wordt opgedragen in de tempel, een soort reinigingsritueel dat tevens opname in het Grote Verhaal betekent. Dit gebeurt in het evangelie van Lukas in bijzijn van twee oude profeten: Simeon en Hanna. Ze representeren twee oude bekenden uit de Joodse Bijbel: Simon uit het boek der Makkabeen en Hanna uit het boek Samuël. Waarom voert Lukas deze twee op?

Simeon zingt een lied van nieuw begin en afscheid nemen. Hij ziet zijn leven als voltooid, nu een nieuwe tijd aanbreekt. Een voltooid leven is in onze tijd ook thema voor gesprek maar nu meer met gebrek aan perspectief en nieuw begin.

Voorganger is Marina Huijbregts. Franck Ploum verzorgt de toespraak
Een viering met samenzang! Onder leiding van pianist Daan Boertien.
19 december 2016
Lees meer...
Op zaterdag 24 december viert de Ekklesia om 22.00 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11, Breda.

De viering is dit jaar opgebouwd volgens de engelse traditie van 'lessons and carols'. Er zijn zeven korte en wat langere lezingen met telkens een lied er tussen. We zingen van ouds bekende kerstliederen en liederen uit de ekklesia traditie (m.n. liederenvan Huub Oosterhuis). 

Na de lezingen volgt er een toespraak door Franck Ploum over de vraag wat kerstmis jaarlijks wakker roept. Zijn dat grote dromen van vrede? Toekomstvisioenen van een andere wereld? Of misschien eerst en vooral het eigen verlangen naar geborgenheid dat aan de basis moet liggen van een wereldwijd visioen van een wereld in recht en vrede?

We sluiten de viering af met de Dienst van de tafel.

In de Ekklesia is iedereen welkom om in Schrift en Tafel mee te vieren, of zoals we het aan het begin van elke viering verwoorden:

Welkom,
van waar ook gekomen
alleen, met twee of meer
in welke traditie ook geworteld
hoe ook geaard
hier klinken bevrijdende woorden
hier staat een gedekte tafel.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter