Actuele berichten

07 november 2016
Lees meer...
Op zondag 20 november om 10.30 uur in de Liutherse kerk, is de volgende viering van de ekklesia Breda. In de serie vieringen over liederen in de bijbel staat dan het 'lied van de jongelingen in de vuuroven' centraal. Dit loflied staat te lezen in het boek Daniel.

Er wordt gezongen onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Jerry Korsmit en pianist Daan Boertien. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

De afbeelding van de drie jongelingen in de vuuroven is te vinden in de Catacomben van Priscilla. Dit is een catacombencomplex aan de Via Salaria bij Rome. De catacomben werden tussen de 2e en 4e eeuw n.Chr. gegraven in een voormalige tufsteenmijn.
21 oktober 2016
Lees meer...

Op zondag 6 november is er, in de viering van 10.30 uur in de Lutherse kerk, aandacht voor het herdenken van dierbare overledenen. Deze viering is onderdeel van de serie 'liederen in de bijbel' en centraal staat 'Het lied van Job'. Job die zich afvraagt waarom lijden en tekort hem parten spelen en zoekt naar manieren om te begrijpen waarom het leven zo hard voor hem is. "Voor een boom is er nog hoop, maar een mens gaat voorbij", verzucht hij.

Tijdens de viering is er gelegenheid om een kaartje met de naam/namen van dierbare doden een plaats te geven op de gedachtenistafel. Dat mag in stilte, maar u kunt ook de namen van uw lieve doden uitspreken. Kaartjes en pennen liggen voor u klaar achterin de kerk, maar u mag uiteraard ook een geschreven kaartje meebrengen.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Jerry Korsmit en pianist Daan Boertien zingen we o.a. 'Voor een boom', 'Gij die het sprakeloze bidden hoort', 'Die mij droeg' en 'Koester de namen'.

Franck Ploum verzorgt de toespraak.


13 oktober 2016
Lees meer...
Zondag 16 oktober start een nieuwe vieringenserie. Nadat we in de eerste drie vieringen van dit seizoen stil hebben gestaan bij het thema 'verbinding' gaan we de komende vieringen luisteren naar liederen in de bijbel. Mozes, Mirjam, Zacharias, Maria, de drie jongelingen, Job en de dienstknecht, ze komen allemaal voorbij in de vieringen tussen 16 oktober en 5 februari.

Op zondag 16 oktober bijt Alex van Heusden het spits af met het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 14-15)

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter