Actuele berichten

Lees meer...
Op zondag 19 mei viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

Opnieuw lezen we in het evangelie volgens Marcus en horen dit keer een aantal 'broodverhalen'. In deze verhalen bepleit Jezus een andere omgang met geld en goed: deel wat je hebt. In het licht van de Europese verkiezingen en de toekomst van Europa een interessante invalshoek: Voor welke samenwerking gaan we en welke waarden zijn leidend? Een economisch gestuurde unie of een waardengestuurde gemeenschap rond een 'economie van het genoeg'?
Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. Geest van nieuw begin (Ploum/Goodwin); Wie heeft brood genoeg (Oosterhuis/Strategier), Wie zijn leven (Oosterhuis/Oomen) en Jij licht in ons midden (Ploum/Löwenthal).


Lees meer...
Op 5 mei komt de EkklesiaBreda samen om 10.30uur in de Lutherse kerk aan de veemarktstraat 11 Breda.

In deze viering vervolgen wij onze weg door het Marcusevangelie en lezen het 'onechte' slot van het verhaal: Marcus 16,9-20. Deze latere toevoeging verhaalt over de wijze waarop de leerlingen na de dood van Jezus ervaren hebben hoe hij in hun midden was. Uiteraard verbinden we dit verhaal met de thematiek van 4/5 mei.
Toespraak wordt verzorgd door Alex van Heusden (bijbelwetenschapper Ekklesia Amsterdam).


Lees meer...Goede Vrijdag - 19 april - 19.30 uur
Lutherse Kerk Breda
Het lijdensverhaal gelezen, omlijst met ingetogen liederen
geen toespraak

m.m.v.
Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Gunuchten
pianist Elena Yefanova


Lees meer...Paaszaterdag - 20 april - 21.00 uur
Lutherse Kerk Breda
Viering van Schrift en Tafel
toespraak Franck Ploum

m.m.v.
Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
pianist Elena Yefanova
fluitist Rogier de Pijper


Lees meer...
Lees meer...
Op zondag 7 april viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, aan de veemarkstraat 11 Breda.

In de serie over het Evangelie volgens Marcus is dit de zesde viering. We lezen delen uit Marcus 11 tot 13, met als centraal thema: Jeruzalem. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van genuchten en pianist Henri Heuvelmans zingen we o.a. Wek mijn zachtheid weer (Oosterhuis/Oomen); Psalm 24 - Van God is de aarde (Oosterhuis/Oomen) en Som sbreekt uw licht (Oosterhuis/Huijbers).

Activiteiten

Vieringen

 • Zondag 19 mei

  Lutherse kerk - 10.30 uur
  Broodverhalen - Marcus 6 en 8 (delen)
 • Zondag 2 juni

  Lutherse kerk - 10.30 uur
  Zoon van de Thora - Marcus 8,27-9,13
  Viering met doop
Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter