Actuele berichten

18 juni 2019
Lees meer...
Op uitnodiging van de Raad van Kerken Breda verzorgt de Ekklesia Breda ook dit jaar een zomerviering in de Grote Kerk. Op zondag 7 juli bijt de Ekklesia Breda het spits af met de eerste zomerviering in een serie van zeven.

Als centraal thema voor de zomervieringen is gekozen voor personages uit het boek Rechters. De periode die in het boek Rechters beschreven wordt is er een van grote verwarring en chaos. Moord en doodslag is dan ook de heersende orde in het boek. Er zijn temidden van deze woestenij personen die opstaan en proberen richting te geven.

De Ekklesiaviering start bij de beginsituatie: hoe is het volk in deze chaos terechtgekomen? We lezen over richtinggevende woorden waarmee Jozua het volk het beloofde land binnenleidt, we horen over de dood van Jozua en over de chaos die ontstaat wanneer niemand het verhaal van de bevrijding uit het slavenhuis meer kent en doorvertelt. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Lees meer...Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. themalied zomervieringen 'Land in onweer' (Oosterhuis/Löwenthal); 'Geen koning onze God' (Oosterhuis/Oomen) , 'Wat geen oog heeft gezien' (Oosterhuis/Huijbers), 'Wij zullen één van ziel' (Oosterhuis/Oomen).
13 juni 2019
Lees meer...
Op zondag 16 juni viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk. aan de Veemarktstraat 11 Breda.
Dit is niet alleen de laatste viering van dit seizoen, ook sluiten we hiermee de serie over het Marcusevangelie af.

We lezen uit Marcus 10, over het koninkrijk en wat er voor nodig is om daarin binnen te treden. Het onderhouden van de geboden alleen is niet voldoende, het gaat ook om een gerichtheid, een innerlijke houding die ons opent voor het werkelijke belang van de komst van die nieuwe wereld. Het koninkrijk gaat immers niet over een hiernamaals, maar over deze wereld nieuw! Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we 'favorieten' van de koorleden (traditiegetrouw in de slotviering). o.a.: Psalm 16 vrij - Hoor je mij; Gehoord van mensen; Tijd van vloek en zegen; Gij die God zijt.

Na afloop van deze viering is de jaarlijkse zomerborrel.
26 mei 2019
Lees meer...
Op zondag 2 juni viert de ekklesia op 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

Dit is de laatste viering in de serie over het Marcusevangelie. We lezen het verhaal van Jezus die op de berg Mozes en Elia ontmoet en de leerlingen die niet zo goed begrijpen wat hier aan de hand is. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

In deze viering wordt Nathan van Ekris gedoopt.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we omder andere: Geest van nieuw begin (PLoum/Goodwin); Hoor maar ik kan niet horen (Oosterhuis/Oomen), Adem Geestkracht (Ploum/vBaest) en Gij zijt voorbij gegaan (Oosterhuis/Oomen).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter