Actuele berichten

25 januari 2020
Bergrede.jpg
De komende vieringen staan in het teken van De Bergrede. Deze grote redevoering van Jezus in het evangelie volgens Matteüs wordt vaak glezen als een poltiek manifest, een ethische oproep, een vredesroute. Maar kunnen we teksten van toen als uitgangspunt nemen voor het leven van vandaag? Drie spekers belichten een deel uit deze lange rede. Daarnaast is er ook een leerhuis over De Bergrede

Viering

zondag 2 februari om 10.30 uur          
Mt 5,1-11  - Zalig! - Een rede op ‘de’ berg.                    
Toespraak Franck Ploum

zondag 16 februari om 10.30 uur       
Mt 5,17-48  -  Hoe lees jij de Thora? 
Toespraak Alex van Heusden

zondag 1 maart om 10.30 uur                                 
Mt 6,1-15  -  Bidden in het verborgene
Toespraak: Franck Ploum

zondag 15 maart om 10.30 uur   
Mt 7,15-29  -  ‘Wat is met ‘gezag’ leren?   
Toespraak: Egbert Rooze

Leerhuis: De Bergrede en haar ethiek! lees hier alle informatie

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter