Actuele berichten

16 juni 2022
b_320_0_16777215_00_images_zinsverband_OldestTorahScroll.jpg

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

De eerste eeuw van onze jaartelling is in veel opzichten een boeiende tijd. Op politiek, cultureel en religieus vlak is er van alles aan het schuiven. De grote invloed van het Hellenisme, spanningen tussen Joden en Grieken, tussen Joden en de Romeinse overheersers. Maar ook de opkomst van diverse messiaanse bewegingen en de Jezus-beweging binnen het Jodendom. En uiteraard de Joodse Oorlog die uitmondt in de val van Jeruzalem en de vernietiging van het heiligdom. In deze periode ontstaan geschriften, waarvan een aantal terug te vinden is in de bijbel. Maar ook buiten-bijbelse bronnen maken melding van diverse gebeurtenissen, ontwikkelingen en denkwijzen, zoals de zogeheten Dode-Zeerollen en het werk van Flavius Josephus. In dit zevende jaar van de Leergang bijbel nemen zes bijbelwetenschappers ons mee in de geschriften uit de periode van omstreeks 200 voor tot 100 na het begin van onze jaartelling.

Het zevende jaar van de Leergang Bijbel staat in het teken van de (bijbel)boeken ontstaan in of handelend over de periode 220 vóór tot 100 ná onze gangbare jaartelling.
het hele programma en praktische informatie klik - lees meer.

Het programma :

Vrijdag 16 september 2022 - Judea onder hellenistische heerschappij                 
door: Alex van Heusden
Wat is hellenisme? Judea als speelbal van twee hellenistische rijken; het boek Zacharia; het boek Wijsheid van Ben Sira.

 Vrijdag 28 oktober 2022 - De opstand van de Makkabese broeders                  
door: Jona Lendering
Jeruzalem omgevormd tot een Griekse stadstaat; ontwijding van het heiligdom; de boeken 1 en 2 Makkabeeën; het boek Daniël.

 Vrijdag 18 november 2022 - Jodendommen en hun Messiassen                           
door: Alex van Heusden
Judea onder het regime van de Hasmoneeën; sektarische verzetsbewegingen; apocalyptiek en messiaanse verwachtingen; het boek Habakuk; de Dode-Zeerollen.

 Vrijdag 16 december 2022 - Judees verzet tegen Rome                                        
door: Alex van Heusden
Bandieten, Profeten en Messiassen; spanningen tussen Joden en Grieken; pogrom in Alexandrië.

 Vrijdag 20 januari 2023 - Het messiaanse experiment van Paulus                   
door: Peter-Ben Smit
De ekklesia als brug tussen Joden en Grieken.

Vrijdag 17 februari 2023 - De Judese opstand en de val van Jeruzalem            
door: Alex van Heusden
Aanleidingen tot de opstand; Rome grijpt in; burgeroorlog in Jeruzalem; het werk van Flavius Josephus.

Vrijdag 17 maart 2023 - Messiaanse ekklesia en rabbijns Jodendom             
door: Marius Heemstra
Verschillende antwoorden op de val van Jeruzalem; de Fiscus Judaicus, ‘Joodse belasting’; Jochanan ben Zakkai en het begin van het rabbijnse Jodendom.

Vrijdag 21 april 2023 - Vier verhalen over Jezus                                           
door: Janneke Stegeman
De evangelieverhalen als commentaar op de Judese opstand.

Vrijdag 19 mei 2023 - Gescheiden wegen?                                                  
door: Jona Lendring
Polemiek op het scherp van de snede; de rabbijnse ‘Zegenspreuk over de ketters’; anti-Joodse polemiek van vroegchristelijke schrijvers.

Vrijdag 16 juni 2023 - Openbaring van Johannes                                        
door: Alex van Heusden
Het boek Daniël opnieuw; het boek Jesaja opnieuw; Rome als ‘de hoer van Babylon’; de Messias tegenover Caesar.

Locatie:
Lutherse Kerk Breda - 
Ingang: Stadserf 3 – 4811 XS Breda.

Tijd
Op de genoemde vrijdagen steeds van 13.30 – 17.30 uur.

Deelname
U kunt intekenen per jaar of voor meerdere jaren in een keer (korting). Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. Na afronding van een studiejaar ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.  

Kosten
€ 375 per leerjaar
€ 720 bij inschrijving voor twee jaar
€ 1400 bij inschrijving voor vier jaar
(Betalen in termijnen mogelijk. Prijzen zijn inclusief syllabi, koffie/thee.)

Aanmelden
info@zinsverband.nl

Informatie
Franck Ploum - info@zinsverband.nl

Organisatie
Stichting Zinsverband Breda – www.zinsverband.nl
Zinsverband is het bijbels leerhuis van de Ekklesia Breda.

Samenstelling programma
Alex van Heusden (Ekklesia Leerhuis Amsterdam)
Franck Ploum (Ekklesia Breda – leerhuis Zinsverband)

 

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter