Actuele berichten

07 september 2020
Lees meer...
Zondag 20 september starten we met de nieuwe veiringenserie 'Life changing events' in de bijbel - ontmoetingen met een engel.


VOORLOPIG BLIJFT AANMELDEN VOOR ELKE VIERING NOODZAKELIJK IVM BEPERKT AANTAL PLAATSEN OP 1,5 METER AFSTAND.
aanmelden doet u via: info@ekklesiabreda.nl


zondag 20 september – 10.30 uur - Hagar en de engel (Genesis 16 en 21)

zondag 4 oktober – 10.30 uur - Jakob in Betel en aan de Jabbok (Genesis 28 en 32)
Gastspreker Alex van Heusden

zondag 18 oktober – 10.30 uur - Bileam en zijn ezelin (Numeri 22)

zondag 1 november – 10.30 uur - Allerzielen – De engel van de troost

zondag 15 november – 10.30 uur - Tobias en Rafael (boek Tobit)

zondag 6 december – 10.30 uur - Maria en Gabriël (Lukas 1)

zondag 20 december – 10.30 uur - Petrus' bevrijding (Handelingen 12)
Gastspreker Marian Geurtsen

Kerstavond 24 december – 22.00 uur - Een verhaal van herders en engelen - (Lukas 2)

01 september 2020
Lees meer...
Zondag 6 september om 10.30 uur gaat de Ekklesia weer van start met een viering om 10.30 uur in de Lutherse Kerk.

We starten het nieuwe Ekklesia seizoen zoals altijd met het maken van een aantal fundamentele 'afspraken': wat verstaan we onder God in deze ekklesia?, Hoe lezen we de bijbel?, wat is het doel van ons samenkomen?

We zijn nog beperkt door de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen. Daarom is het aantal zitplaatsen nog wat beperkt en kunnen we nog niet samen zingen. Er staat wel weer een gedekte tafel!

Franck Ploum verzorgt de toespraak en het Ekklesiakoor onder leiding van Myriame van Genuchten en pianist Henri Heuvelmans zal zingen. o.a. horen we: Gij die zijt (Ploum/Goodwin); Ere zij uw Naam (Ploum/vanBaest); Psalm 65 - stilte nu (Oosterhuis/Oomen) en Mens als ik (Ploum/Heuvelmans).

AANMELDEN NOODZAKELIJK IN VERBAND MET BEPERKT AANTAL ZITPLAATSEN OP 1,5 METER - KLIK HIER!!

25 juli 2020
Lees meer...
Kerkdeuren gaan voorzichtig aan weer open. Veel kerken en geloofsgemeenschappen hebben als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus, de afgelopen maanden geëxperimenteerd met online vieringen. En zullen daar mogelijk de komende tijd ook nog mee door willen gaan. Ekklesia Breda stelt de liederen die zij zelf heeft gebruikt in haar online vieringen, graag als download ter beschikking aan andere geloofsgemeenschappen om te gebruiken bij de samenstelling van hun online vieringen. 

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter