Actuele berichten

01 september 2020
Lees meer...
Zondag 6 september om 10.30 uur gaat de Ekklesia weer van start met een viering om 10.30 uur in de Lutherse Kerk.

We starten het nieuwe Ekklesia seizoen zoals altijd met het maken van een aantal fundamentele 'afspraken': wat verstaan we onder God in deze ekklesia?, Hoe lezen we de bijbel?, wat is het doel van ons samenkomen?

We zijn nog beperkt door de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen. Daarom is het aantal zitplaatsen nog wat beperkt en kunnen we nog niet samen zingen. Er staat wel weer een gedekte tafel!

Franck Ploum verzorgt de toespraak en het Ekklesiakoor onder leiding van Myriame van Genuchten en pianist Henri Heuvelmans zal zingen. o.a. horen we: Gij die zijt (Ploum/Goodwin); Ere zij uw Naam (Ploum/vanBaest); Psalm 65 - stilte nu (Oosterhuis/Oomen) en Mens als ik (Ploum/Heuvelmans).

AANMELDEN NOODZAKELIJK IN VERBAND MET BEPERKT AANTAL ZITPLAATSEN OP 1,5 METER - KLIK HIER!!

25 juli 2020
Lees meer...
Kerkdeuren gaan voorzichtig aan weer open. Veel kerken en geloofsgemeenschappen hebben als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus, de afgelopen maanden geëxperimenteerd met online vieringen. En zullen daar mogelijk de komende tijd ook nog mee door willen gaan. Ekklesia Breda stelt de liederen die zij zelf heeft gebruikt in haar online vieringen, graag als download ter beschikking aan andere geloofsgemeenschappen om te gebruiken bij de samenstelling van hun online vieringen. 
14 juli 2020
Op zondag 23 augustus verzorgt de Ekklesia een viering in de serie zomerdiensten van de Raad van Kerken Breda.
Aanmelden noodzakelijk! En kan vanaf zondag 16 augustus via: info@ekklesiabreda.nl

Centraal thema van de vieringen is:

Nèfèsh - Mijn ziel smacht

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter