Actuele berichten

12 maart 2020


Het bestuur van de Ekklesia Breda heeft het moeilijk maar onvermijdelijke besluit moeten nemen om de viering van zondag 15 maart niet door te laten gaan.


De maatregelen en adviezen voor Noord-Brabant die door het RIVM en de GGD zijn afgekondigd moeten we serieus nemen. Het is jammer dat we, juist in een tijd waarin veel mensen onzekerheid ervaren op allerlei gebied, niet bij elkaar kunnen komen om te vieren en stil te staan bij de vragen die worden opgeroepen. Maar het is niet verstandig om dit wel te doen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een alternatief voor zondag- ochtend. We onderzoeken de mogelijkheden die onze website biedt om aanstaande zondagochtend iedereen via geluid (en wellicht beeld) te bereiken en te inspireren. Hoe dit er uit gaat zien, daarover informeren wij u via een extra nieuwsbrief. 

Wij hopen en rekenen op uw begrip voor het genomen besluit. En zullen u langs deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bestuur van de Ekklesia Breda
Franck Ploum, voorganger

25 januari 2020
Lees meer...
De komende vieringen staan in het teken van De Bergrede. Deze grote redevoering van Jezus in het evangelie volgens Matteüs wordt vaak glezen als een poltiek manifest, een ethische oproep, een vredesroute. Maar kunnen we teksten van toen als uitgangspunt nemen voor het leven van vandaag? Drie spekers belichten een deel uit deze lange rede. Daarnaast is er ook een leerhuis over De Bergrede

Viering

zondag 2 februari om 10.30 uur          
Mt 5,1-11  - Zalig! - Een rede op ‘de’ berg.                    
Toespraak Franck Ploum

zondag 16 februari om 10.30 uur       
Mt 5,17-48  -  Hoe lees jij de Thora? 
Toespraak Alex van Heusden

zondag 1 maart om 10.30 uur                                 
Mt 6,1-15  -  Bidden in het verborgene
Toespraak: Franck Ploum

zondag 15 maart om 10.30 uur   
Mt 7,15-29  -  ‘Wat is met ‘gezag’ leren?   
Toespraak: Egbert Rooze

Leerhuis: De Bergrede en haar ethiek! lees hier alle informatie

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter