Actuele berichten

13 oktober 2019
Lees meer...
Op zondag 20 oktober om 10.30 uur viert de Ekklesia in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

In deze viering staan we stil bij het bijbelse begrip 'liefhebben'. Waar gaat het over wanneer er in bijbelse verhalen sprake is van liefde tot de naaste, of het liefhebben van de vreemdeling? We lezen Johannes 15,10-13. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova, zingen we o.a. Delf mijn gezicht op (Oosterhuis/Oomen); Grondvest ons (Ploum/vanBaest); Eerste liefde (Oosterhuis/Oomen) en Waar vriendschap is (Oosterhuis/Oomen).
17 september 2019
Lees meer...
De eerstvolgende viering is op zondag 6 oktober om 10.30 uur in de Lutherse kerk aan de Veemarktstraat 11 te Breda.

Dit is de eerste viering in onze serie 'getuigenissen'. Evenals najaar 2018 hebben we ook voor de komende maanden een drietal mensen van binnen en buiten de ekklesia gevraagd iets te vertelen over hun geloofsweg. Hun vertrouwen en twijfel, hun godsbeelden en hun zoeken. Wat viel stuk, wat bleef, wat beïnvloedde dit proces?

Op 6 oktober is het woord aan broeder Bram Hommel. Hij is broeder van de Congregatie Broeders van Huijbergen en leeft volgens de Franciscaanse leefregel. Hij werkte 34 jaar in Indonesië en liep daar aan tegen de grote verschillen in de geloofsbeleving van hemzelf en mensen in Indonesië. Wat betekende dit voor hem? HIj gaf zijn verhaal de titel 'Krenten uit de pap' mee. Als schriftlezing koos hij: Filippenzen 2,6-11 (de dienstknecht).

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a. :Die God is (Ploum/VanBaest); Gestalte van God (Oosterhuis/Huijbers), Soms breekt uw licht (Oosterhuis/Huijbers); Psalm 23-Jjj mijn Herder (Oosterhuis/Löwenthal) en uiteraard het Zonnelied van Franciscus.

LET OP:
HET IS DEZE ZONDAG SINGELLOOP!! PARKEREN IN DE BINNENSTAD NIET MOGELIJK.
WEL BUITEN DE SINGELS EN OP HET PARKEERDEK NS-STATION.
01 september 2019
Lees meer...
Op zomdag 15 september viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

'Leven van een visioen' is het thema en we lezen uit Nehemia 7 en 8. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor o.l.v. dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a. Ander ouder (oosterhuis/oomen); Gij die eeuwig zijt (ploum/vanbaest); Deze woorden aan jou opgedragen (oosterhuis/löwenthal) en Onze Vader in het verborgene (ploum/vanbaest).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter