Actuele berichten

03 januari 2020
Lees meer...
Op zondag 5 januari viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur welkom in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

In deze nieuwjaarsviering staan we stil bij onze dromen en verlangens, ons uitzien naar. Waarop is dat gericht? Is het open of gesloten, gericht op onszelf alleen of leeft er in ons ook nog het visioen van een nieuwe wereld? Wij openen het nieuwe jaar met verhalen rond simon-simeon. De evangelist Lukas geeft deze man een plek in zijn openingshoofdstukken met Jezus kindheidsverhalen. Maar we komen hem ook tegen in het boek der Makkabee├źn. Voor Lukas blijft Jezus een kind van de Tora en hij wil laten zien dat in Jezus de Tora opnieuw actueel wordt. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten zingen we o.a. Geest van nieuw begin (Ploum/Goodwin), Kyrie-wees genadig,(Oosterhuis/Oomen), Ere zij uw Naam (Ploum/vanBaest), Lied van Simeon (Oosterhuis/Oomen) en Zal ooit komen die dag (Ploum/Heuvelmans).

De viering wordt ondersteund met piano (Elena Yefanova) en viool (Martijn Plomp).
15 december 2019
Lees meer...

Overzicht van de vieringen


Dinsdag 24 december 22.00 uur
Kerstavondviering 
(zingen vanaf 21.45u)

Zondag 5 januari 2020 - 10.30 uur
Nieuwjaarsviering
(deze viering wordt gestreamd en uitgezonden via internet - beeld en geluid)

Locatie:
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter