Actuele berichten

06 november 2019
Lees meer...
Op zondag 17 november viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de veemarktstraat 11 Breda.

Dit is de tweede viering in onze serie 'Het getuigenis van....' en deze zondag is het woord aan theologe en ritueeldeskundige Marian Geurtsen. Marian geeft als introductie: 'Ieder mens leeft van liefde en zonder liefde kan niemand leven. In de Bijbel staat de liefde centraal als gebod: heb God lief en onderhoud Gods geboden en je zult leven, zegt Deuteronomium. Maar wat betekent een gebod om lief te hebben? Hoe kan liefde een gebod zijn?'  We lezen Deuteronomium 30,11-20.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a.: Die mij getrokken uit de schoot (Oosterhuis/Oomen); Grondvest ons (Ploum/VanBaest); De tafel der armen (Oosterhuis/Oomen) en een nieuw slotlied: Zal ooit komen de dag (Ploum/Heuvelmans).

Over Marian Geurtsen:
Marian Geurtsen is opgegroeid met de rijkdom van de r.k. traditie en geïnspireerd door de oecumenische vrouwenbeweging. Onlangs is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de onreinheid van seksualiteit en vrouwelijke vruchtbaarheid in het vroege christendom. Haar persoonlijke ervaringen - het verlies van haar kindjes, de gendertransitie van haar partner - zijn haar motivatie om nieuwe rituelen te zoeken waar mensen God op het spoor kunnen komen.
28 oktober 2019
Lees meer...
Op zondag 3 november herdenkt de Ekklesia Breda de overledenen van kort en lang geleden, dichtbij en ver weg. Deze allerzielenviering is op zondag 3 november om 10.30 uur in de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda.

In deze viering is er voor iedereen gelegenheid een kaartje op de gedachtenistafel te leggen met daarop de naam (of namen) van een dierbare overledene. 

SInds de 11e eeuw gedenken christenen hun doden op of rond 2 november, Allerzielen. Te midden van een haastige samenleving die verder wil, staan we een moment stil bij allen van wie we afscheid moesten nemen en die ons tot op vandaag dierbaar zijn. 

We horen in de viering het verhaal van de dood van Mozes, uit 'Het verhaal gaat....' van Nico ter Linden. HIj gaat het beloofde land niet binnen. Hij sterft met zicht op de toekomst. Het vok neemt afscheid, ze leggen hun hand op zijn schouder als egek van afscheid. En ze laten hem los. Er klinken woorden van troost en liefde en er is een korte toespraak van Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Henri Heuvelmans, zingen we o.a. Gedragen (Ploum/Löwenthal); Voor uw aangezicht (Oosterhuis/Oomen); Psalm 30 - de avond komt met droefheid (Oosterhuis/Oomen) en Lied bij de afgrond (Ploum/vanBaest).
13 oktober 2019
Lees meer...
Op zondag 20 oktober om 10.30 uur viert de Ekklesia in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

In deze viering staan we stil bij het bijbelse begrip 'liefhebben'. Waar gaat het over wanneer er in bijbelse verhalen sprake is van liefde tot de naaste, of het liefhebben van de vreemdeling? We lezen Johannes 15,10-13. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova, zingen we o.a. Delf mijn gezicht op (Oosterhuis/Oomen); Grondvest ons (Ploum/vanBaest); Eerste liefde (Oosterhuis/Oomen) en Waar vriendschap is (Oosterhuis/Oomen).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter