Gemeenschap

De Ekklesia Breda organiseert rond de vieringen ook activiteiten die helpen om de gemeenschap rond de ekklesia te versterken. Zo is er altijd gelegenheid om na de viering koffie te drinken, is er een jaarafsluiting en een nieuwjaarsborrel.  Er wordt eten ingezameld voor de Voedselbank Breda, er is een boeken- en informatietafel. Gedurende het jaar zijn er kleine en grotere activiteiten, specifiek gericht op de groep Ekklesia bezoekers. Vier keer per jaar is er onder leiding van Franck Ploum een informatiebijeenkomst voor nieuwkomers.

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter