Vieringen

De vieringen van Schrift en Tafel vinden tweewekelijks (de eerste en de derde zondag) plaats in de Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda en beginnen steeds om 10.30 uur. Er zijn extra vieringen op kerstavond, Goede Vrijdag en met Pasen. Het rooster vindt u bij het vieringenoverzicht.

Iedereen is welkom in de ekklesia, ongeacht religieuze achtergrond, de traditie waarin je bent geworteld, geaardheid, culturele achtergrond of burgerlijke status. Er klinken voor ieder mens bevrijdende woorden en voor iedereen is er een gedekte tafel tijdens de vieringen.

De vieringen van de Ekklesia worden gekenmerkt door Nederlandstalige liederen (veelal van Huub Oosterhuis) en een stevige toespraak (schriftuitleg en actualiteit).

Vaste voorganger is theoloog Franck Ploum. Daarnaast zijn er regelmatig gastsprekers die de toespraak verzorgen. Namen en rooster vindt u bij het vieringenoverzicht.

De vieringen worden ondersteund door het Ekklesia koor, onder professionele leiding van dirigent Myriame van Genuchten. De Ekklesia beschikt over een aantal professionele pianisten: Daan Boertien, Elena Yefanova en Henri Heuvelmans.

Klik hier voor meer informatie over het Ekklesia koor.

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter