De Ekklesia Breda is een zelfstandige Stichting en kan bestaan dankzij giften en bijdragen van mensen die haar ondersteunen. Sinds haar oprichting is het de Ekklesia gelukt om ieder jaar opnieuw voldoende middelen te genereren om de kosten van de vieringen en activiteiten daarom heen mogelijk te maken. Met elkaar houden we de Ekklesia Breda financieel gezond. Elk bedrag, klein en groot, is welkom.

Stichting Ekklesia Breda
NL75 TRIO 0390391387 (Triodosbank)

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGEN !


NB
De Stichting Ekklesia Breda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI Stichting. Dit betekent dat uw gift volledig aftrekbaar is van de Belasting. Maak een afspraak met onze penningmeester Joke de Kock om de mogelijkheden van een grotere gift of schenking te bespreken.

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter