Vieringen archief

Een online serie over het 'Onze Vader'. Zeven keer aandacht voor een kernwoord uit dit oergebed. In deze uitzending 'Uw rijk kome'. Woorden die me er bewust van maken dat ook ik in staat ben deze wereld ten goede te keren en dat er mensen zijn die dit reeds doen!Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter