Vieringen archief

Een online serie over het 'Onze Vader'. Zeven keer aandacht voor een kernwoord uit dit oergebed.
In deze uitzending de woorden 'Geef ons dagelijks brood'. Brood uit de hemel? Wat is dat? En wie is redding voor de miljoenen die de hongerdood sterven?


Basis voor de serie is het boek van Franck Ploum dat in 2018 verscheen onder de titel 'Onze Vader - Wat zeg je?'
Het boek is verkrijgbaar via Berneboek.com

Samenstelling en teksten: Franck Ploum
Lezer: Marina Huijbregts
Bijbelteksten: in de vertaling van Alex van Heusden
Beeldredactie en montage: Chantal Tieleman
© Ekklesia Breda
Een online serie over het 'Onze Vader'. Zeven keer aandacht voor een kernwoord uit dit oergebed. In deze uitzending de woorden 'Uw wil geschiede'. Over een leven in het teken van bevrijding, ten einde toe. 'Zou ik het kunnen?', vraagt Franck Ploum zich af.Een online serie over het 'Onze Vader'. Zeven keer aandacht voor een kernwoord uit dit oergebed. In deze uitzending 'Uw rijk kome'. Woorden die me er bewust van maken dat ook ik in staat ben deze wereld ten goede te keren en dat er mensen zijn die dit reeds doen!Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter